Du som söker hästunderstödda insatser

Hästunderstödda insatser används inom många verksamhetsområden och inom en rad olika professioner. Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska och pedagogiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller personer som är i andra livssituationer som kräver stödinsatser. OHI anser att arbete med hästunderstödda insatser kräver både utbildning inom en terapeutisk/pedagogisk profession och kunskap inom hästhantering och hästvälfärd. Insatserna delas in i Hästunderstödd terapi (HUT), Hästunderstött lärande (HUL) och Hästunderstödd aktivitet (HUA). OHI har utarbetat en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande eller pedagogiska verksamheter med hästen och dess miljö som resurs. Avsikten är att säkerställa en professionell och etisk yrkesutövning som är både effektiv och säker för alla inblandade.

Inom området HUA, hästunderstödd aktivitet finns ett utbud av hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds av våra medlemmar. Utövaren kan ha varierande yrkesbakgrund, ofta inom områdena hälso- och sjukvård, pedagogisk eller social verksamhet.   finns en lista på de i Sverige som hittills har erhållit benämningen OHI-certifierad inom sitt professionsområde. Om du söker utövare i din närhet, vill hitta utövare inom ditt specifika verksamhetsområde, vill upphandla tjänster eller bara vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på: kontakt@ohi.nu.

Certifierade 2023