GDPR

Information om GDPR

OHI värnar om din personliga integritet och vill på detta sätt informera dig om dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR syftar till att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert, korrekt och transparent sätt.

Denna information riktas till dig som är medlem i OHI och vi vill här informera dig om hur OHI behandlar dina personuppgifter.

OHI samlar in och behandlar dina personuppgifter i form av namn, yrke, ev akademisk titel, e-postadress, postnummer. och bostadsort för att kunna genomföra och kommunicera information om de aktiviteter som OHI arrangerar. I medlemsregistret finns också information om relevanta utbildningar och om man är aktiv inom HUI via eget företag eller organisation.

Behandlingen av dina personuppgifter behövs för att föreningen ska kunna utföra sina uppgifter som att registrera röstberättigade medlemmar i föreningen, att registrera betalning av medlemsavgifter och informera och bjuda in till evenemang som arrangeras av OHI.

Uppgifterna sparas i medlemsregistret för OHI och sparas så länge du är medlem i föreningen. Du har vid förfrågan rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas om dig samt rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter. Som medlem kan du när som helst återkalla ett samtycke till registrering av personuppgifter.

Styrelsemedlemmar och medlemmar i valberedningen kan vid behov få tillgång till personuppgifterna i medlemsregistret. I grupper av medlemmar, t ex professions- eller geografiska grupper kan namn och e-postadresser delas i gruppen efter godkännande av deltagarna. Medlemsregistret får ej vidarebefordras till eller användas av utomstående (t ex privatperson, förening eller företag).

Har du några synpunkter eller klagomål på hur OHI behandlar dina personuppgifter, vänligen hör av dig till styrelsen genom kontakt@ohi.nu

Du kan även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen om du har några frågor eller funderingar om vår personuppgiftsbehandling.