Category Archives: Uncategorized

Visste du att om du är medlem i OHI, så är du automatiskt medlem i HETI?!

Ett medlemskap i OHI ger dig även ett medlemskap i HETI. Du kan då gratis delta i deras webinarium. HETI är en ideell organisation med medlemmar i 45 länder. HETI står för Federation of Horses in Education and Therapy International. Den grundades 1974. HETI:s uppdrag är att underlätta det världsomspännande samarbetet mellan organisationer och individer vars…

Read More