Hästunderstödda insatser – samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet Rykande färsk forskning från SLU Future One Health i samarbete med OHI. Du hittar rapporten bland länkarna under Forskning om HUI.