Forskning och fakta om HUI

Fakta och forskning om Hästunderstödda insatser (HUI)

Hästunderstödda insatser kan vara en betydelsefull, utvecklande och hälsofrämjande resurs för personer med behov av stöd i sin livssituation.

Interaktion med hästar och deras miljö har visat sig vara positivt för människor i behov av stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och lärande funktioner. I Sverige används begreppet Hästunderstödda Insatser (HUI) som en övergripande term för dessa inriktningar. Det verksamma i HUI är att de, utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, samtidigt ger:

  • Fysisk aktivitet-rörelse på hästryggen, från marken, i aktiviteter kring hästen
  • Kognitiva utmaningar-att planera, följa instruktioner, hitta balans för återhämtning
  • Social interaktion- bygga tillit, trygghet, motivation, självkännedom
  • Känslomässigt engagemang- djur och natur i ett ömsesidigt samspel i en unik kombination

HUI behöver inte enbart innebära ridning. Att ta hand om hästar och vara delaktig i deras skötsel kan vara lika verksamt.

Hur bedrivs HUI i Sverige idag

Idag bedrivs HUI inom såväl offentlig som privat sektor. Vissa utövare har kortare eller längre avtal med exempelvis Hälso- och sjukvården, Kommunens socialförvaltning eller skolan. Ofta finns även samverkan och avtal med privata eller kommunalt stödda häst- och ridverksamheter, ridskolor, 4H gårdar eller liknande. Är du intresserad av att upphandla verksamhet? läs här

  • Hästunderstödd terapi (HUT) kan innefatta exempelvis fysioterapi eller arbetsterapi, omvårdnad eller psykoterapi med hästen och dess miljö som resurs. Det kan bland annat gälla inom neurologisk rehabilitering, psykologisk behandling, psykosocialt arbete, primärvård och kommunal verksamhet.
  • Hästunderstött lärande (HUL) bygger på läroplanen och lärandemål. Läraren utformar aktiviteter relaterade till hästar där skolämnen, lärande och utveckling är i fokus.
  • Hästunderstödda aktiviteter (HUA) kan definieras som aktiviteter med hästar som syftar till att förbättra livskvaliteten eller främja hälsan för olika målgrupper. Hästunderstödda aktiviteter kan vara, specialanpassade grupper på ridskola/fritidsanläggningar, coaching eller som en del av aktiviteterna på en gård.

Forskning om HUI

Länkar


Sammanställning av forskning