Information om OHI-certifiering

OHI-certifiering

OHI

OHI ombesörjer certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver terapeutisk alternativt pedagogisk verksamheter med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt/pedagogiskt användandet av hästen och dess miljö.Certifiering kan sökas av medlem med fullt medlemskap. Observera att endast kompletta ansökningar kommer att bedömas. Vid frågor, kontakta certfieringskommittén via mail certifiering@ohi.nu. Varje ansökningsperiod är fram till den 1:a september varje år.

Förnyad certificering

Förnyad certificering

Efter fem år ska certifieringen förnyas, annars upphör den att gälla.

Krav:

  • 20 timmers kurs, kongress eller auskultation inom område hästunderstöddterapi/pedagogik
  • Förnyad HLR- och Första Hjälpen kurs/kurser.
  • Fullt medlemskap i OHI

Kurserna skall vara genomförda efter föregående certifiering.