Information om OHI-certifiering

OHI

OHI erbjuder en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring och kvalitetsbeskrivning av de yrkesutövare (observera, alltså inte av hela verksamheter) som bedriver terapeutisk alternativt pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid terapeutiskt och/eller pedagogiskt användande av hästen och dess miljö. För att kunna söka certifiering måste du vara medlem i OHI samt uppfylla certifieringskraven (se nedan). Observera att endast kompletta ansökningar kommer att bedömas. Vid frågor, kontakta certfieringskommittén via mail: kontakt@ohi.nu

Ansökningsperioden sträcker sig fram till den 1:a september varje år.

 

Förnyad certificering

Efter fem år ska certifieringen förnyas, annars upphör den att gälla.

Krav:

  • 20 timmers kurs, kongress eller auskultation inom område hästunderstöddterapi/pedagogik
  • Förnyad HLR- och Första Hjälpen kurs/kurser.
  • Medlemskap i OHI under hela certifieringsperioden.

Kurserna skall vara genomförda efter föregående certifiering.

Certifieringskriterier 2024 ändrad 240704


Ansökan OHI omcertifiering ändrad 240704

 

OHI-certifierade i närheten av dig: Certifierade 2023