Medlemskap

Bli medlem
– och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till Hästunderstödda insatser

Sedan 2022 kan vem som vill, och som stödjer OHI:s syften och ändamål, bli medlem i OHI. Medlemskapet gäller per kalenderår.

Om du känner dig osäker på vad OHI står för finns våra stadgar till hjälp här: STADGAR OHI 

Medlemskapet berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande för inval i föreningens styrelse. Som medlem får du även tillgång till information om vad som sker inom OHI och HUI, delta i arrangemang som föreningen anordnar och ett medlemskap öppnar för möjligheten att tipsa styrelsen och andra medlemmar om arrangemang som föreningen skulle kunna ordna tillsammans. Medlemmar får OHI:s nyhetsblad OHI-nytt via e-post regelbundet.

Observera att medlemskap i OHI inte innebär att en utövare av HUI automatiskt får OHI:s certifiering. För att erhålla certifiering behöver den sökande uppfylla de kriterier som du kan läsa om här.

 

För att bli medlem i OHI ansöker du om medlemskap till OHI:s styrelse, se kontaktuppgifter längre ned här på sidan och skicka in till oss.

Ansökan om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.

Medlemsavgift

  • Medlemsavgift per år: 300:-
  • PG:820054-5
  • BG:5671-3738

Ansökningsformulär till föreningen OHI

Välkommen med din ansökan!

 

 

HNSHästsportensRidskolan StrömsholmSLU - Framtidens djur, natur och hälsa