Medlemskap

Bli medlem  - och stöd OHIs arbete för ökad tillgång till Hästunderstödda insatser

 

OHI har två olika medlemskap, fullt och associerat. Medlemskapet gäller kalenderår.

Fullt medlemskap kan sökas av person med eller under utbildning inom medicin, paramedicin, specialpedagogik eller med högskoleutbildning inom socialt behandlingsarbete. Därutöver kan formell utbildning i hästunderstödda insatser berättiga till medlemskap. Fullt medlemskap berättigar till rösträtt på årsmöte/allmänt möte samt rätt att ställa sig till förfogande till inval i föreningens styrelse.

Associerat medlemskap kan sökas av alla som vill stödja utvecklingen av Hästunderstödda Insatser, Associerad medlem är berättigad till OHI´s medlemsförmåner men inte till rösträtt vid årsmöte/allmänt möte, inval till föreningens styrelse eller ansökning till OHI-certifiering.

För att bli medlem i OHI måste du ansöka om medlemskap hos OHI´s styrelse. Ansökningar om medlemskap behandlas fortlöpande. Efter meddelande om godkänd ansökan ska den sökande betala in medlemsavgiften innan medlemskapet är giltigt.

Medlemsavgift 2022

  • Fullt medlemskap:300:-
  • Associerat medlemskap:200:-
  • PG:820054-5
  • BG:5671-3738

Ansökningsformulär

Samarbetspartners