Hästunderstödda insatser

Hästunderstödda insatser används inom många verksamhetsområden och inom en rad olika professioner. Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska och pedagogiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller personer som är i andra livssituationer som kräver stödinsatser. OHI anser att arbete med hästunderstödda insatser kräver både utbildning inom en terapeutisk/pedagogisk profession och kunskap inom hästhantering och hästvälfärd.

HUI befinner sig dock i en lång tradition. Redan under 400-talet före vår tideräkning nämner Hippokrates ridning som en muskelstärkande och konditionsbefrämjande form av terapi. På 1500-talet omtalades ridning som ett bra sätt att främja och vidmakthålla hälsan. I Sverige uppmärksammades hästunderstödda insatser under senare delen av 50-talet som behandling av polioskadade, tack vare sjukgymnasten Christina af Geijerstam. Sedan dess har området fortsatt att utvecklas i Sverige och omfattar nu insatser vid en rad olika funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser.

Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola.

För att använda hästen som resurs bör man ha en grundutbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget behandlings- eller pedagogiskt ansvar, samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser

Patienten/klienten är en person med tillfälligt eller permanent behov av extra stöd. Insatser kan gälla stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

Hästunderstödda Insatser, HUI är den term som används övergripande i Sverige.

Undergrupper är Hästunderstödd Terapi, HUT, Hästunderstött Lärande, HUL och Hästunderstödd Aktivitet, HUA.

Motsvarande terminologi intenationellt är: Equine Assisted Interventions, Equine Assisted Therapy, EAT, Equine Assisted Learning, EAL och Equine Assisted Activity, EAA.9

OHI har utarbetat och erbjuder därmed en certifiering som syftar till kvalitetssäkring och kvalitetsbeskrivning av de yrkesutövare som bedriver behandlande eller pedagogiska verksamheter med hästen och dess miljö som resurs. Avsikten är att säkerställa en professionell och etisk yrkesutövning som är både effektiv och säker för alla inblandade. Nedan finns en lista på de i Sverige som hittills har erhållit benämningen OHI-certifierad inom sitt professionsområde.

Certifierade 2023

Om du söker utövare i din närhet, vill hitta utövare inom ditt specifika verksamhetsområde, vill upphandla tjänster eller bara vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på: kontakt@ohi.nu