Upphandla

Idag finns upphandlade HUI- verksamheter som samverkar med kommuner och Regioner inom Hälso- som sjukvård, socialt och psykosocialt arbete, omsorg och skola. Har du frågor kring detta eller söker du information inför att upphandla Hästunderstödda insatser (HUI)?

Kontakta oss på  kontakt@ohi.nu

OHI-certifierade i närheten av dig