Att arbeta med

Att arbeta med hästunderstödda insatser, HUI

Hästunderstödda insatser används inom ett flertal verksamhetsområden och inom en rad olika professioner.Under de senaste 20 åren har intresset ökat för den terapeutiska och pedagogiska betydelsen av hästen och dess miljö för personer med funktionsnedsättningar eller andra livssituationer som kräver stödinsatser. Arbete med hästunderstödda insatser kräver såväl utbildning inom en terapeutisk/pedagoisk profession som kunskap inom hästhantering. Till det rekommenderar vi också att utövaren har kunskap i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt. Man kan dela in insatserna i Hästunderstödd terapi (HUT), Hästunderstödd pedagogik (HUP) och Hästunderstödd aktivitet (HUA)

OHI har utarbetat en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande verksamheter med hästar som resurs. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid hästunderstödda insatser. Nedan finns även en lista på dem som hittills har erhållit benämningen OHI-certifierad inom sitt professionsområde samt medgivit offentlig publicering.

För dig som vill arbeta med hästunderstödda insatser och kunna erbjuda dina klienter en säker behandling med god kvalitet, finns det numera flera utbildningar, läs mer här.

Om du vill veta mer är du välkommen att skicka ett mail till: kontakt@ohi.nu

Här kan du se vilka certifierade det finns i närheten av dig:
Certifierade 2023