Utbildning

Tillsammans med Hästsportens Folkhögskola och Hästnäringens Nationella Stiftelse, erbjuder OHI två olika Tilläggsutbildningar i Hästunderstödda Insatser. De äger rum på Strömsholm respektive Wången.

 

Tilläggsutbildningen på Wången startade 2021 och riktar sig till dig som arbetar – eller vill arbeta – med området aktivitet inom hästunderstödda insatser; HUA. Den ställer inga krav på genomgången högskoleutbildning, läs mer om utbildningen här.

 

Tilläggsutbildningen på Strömsholm riktar sig till dig som arbetar – eller vill arbeta – inom områdena terapi och lärande inom hästunderstödda insatser; HUT och HUL. För att bli behövrig som sökande behöver du minst en kandidatexamen med dig. Läs mer om utbildningen på Strömsholm här. Den första kursen på Strömsholm startade hösten 2017. Det är en distansutbildning som löper över två terminer på 37,5% och ansökan sker på våren varje år.

 

Utbildningarna ger bland annat kunskap om:

  • Hästens grundläggande behov
  • Hästens anatomiska, fysiologiska och beteendemässiga förutsättningar för arbete generellt och inom hästunderstödda insatser (HUI)
  • HUI inom olika professions- och verksamhetsområden med fördjupning inom egen profession och verksamhetsområde

Ansökan och mer information hittar du på länkarna ovan.