Wången i höst NY KURS I HÄSTUNDERSTÖDDA AKTIVITETER

Till hösten startar en ny folkhögskoleutbildning på Wången för den som vill arbeta med hästen som resurs i hälsofrämjande aktiviteter.

ANSÖK SENAST 15 JUNI