Hästunderstödda insatser – samspel mellan hästens välfärd och människans säkerhet

Rykande färsk forskning från SLU Future One Health i samarbete med OHI.

Du hittar rapporten bland länkarna under Forskning om HUI.