Kallelse Årsmöte OHI 2023

 

OHI’s medlemmar kallas till årsmöte

Den 19 mars 2023

Tid: 12.00 -13.00

Plats: Stall Kungsgården, Rörby 4, Drottningholm, Ekerö. Möjlighet finns även för digitalt deltagande via Google Meet, länk sänds ut efter anmälan

Årsmötet hålls i samband med OHI’s utbildningsdag den 19 mars 2023

(se separat inbjudan)

Anmälan till årsmötet skickas till kontakt@ohi.nu senast 10 mars, meddela namn samt om ni avser delta på plats eller via länk.

 

Väl mött!!