Om OHI

Om OHI

Välkommen till OHI

OHI är en ideell organisation sedan 1994. Vi arbetar för:

  • Ökad kunskap om och ökat användande av hästunderstödda insatser (HUI) i Sverige
  • Kvalitetssäkring av insatserna genom att tillhandahålla en certifiering av personer som använder HUI
  • Utbildning och kunskapsutveckling riktat till professioner som är verksamma inom området

Hästen kan vara en betydelsefull resurs i arbetet med att stärka människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv, fysiskt, psykiskt, och socialt. Läs mer här, Hästunderstödda insatser (HUI) är ett paraplybegrepp för de olika inriktningar och verksamhetsområden som våra medlemmar verkar inom. Det omfattar terapeutiska och pedagogiska insatser och aktiviteter inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Läs mer här,

Bland OHI´s medlemmar finns bland annat fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger, beteendevetare, läkare, psykologer, psykoterapeuter, specialpedagoger och lärare. Vi har även andra yrkesgrupper bland våra medlemmar, exempelvis forskare, coacher och hjälppersonal som arbetar direkt eller indirekt med HUI och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla en stark medlemsbas som grund för att branschen ska växa och utvecklas.

OHI utfärdar certifikat för terapeuter och specialpedagoger som arbetar med HUI. För att bli OHI-certifierad krävs, utöver yrkeskompetens i den egna professionen, en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt och pedagogiskt. Certifieringen syftar till en kvalitetssäkring/kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver behandlande och pedagogisk verksamhet med hästar som medhjälpare. Avsikten är att värna om patientsäkerhet och djurskydd med samtidiga krav på en hög professionell och etisk yrkesutövning. Läs mer om certifiering här.

OHI driver, i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästsportens folkhögskola Strömsholm och Ridskolan Strömsholm en tilläggsutbildning inom HUI. Läs mer här.