Inbjudan_kartläggning HUI_210507

Hearing Hästunderstödda insatser Tredje steget 7 maj 2021

HNS, Samverkanscentrum och OHI

Petra Andersson föreläser om den Kartläggning av HUI verksamheter hon genomfört under 2020/2021.

Sista anmälningsdag 5 maj 2021.