Inbjudan Hearing_steg 2_forskning och evidens

Hearing Hästunderstödda insatser Andra steget

HNS, Samverkanscentrum och OHI Andra steget den 16 april

Aktuell forskning och evidens

Fem forskare berättade om nuläget