Inbjudan Hearing Steg 1

Hearing Hästunderstödda insatser Första steget

HNS, Samverkanscentrum och OHI

Första steget den 12 februari

Hur ser det ut inom HUI idag, 13 verksamheter presenterade sig.